Vår Filosofi

Medarbetare och produkter från företaget

Tyskt kvalitetsarbete - innovativt och varaktigt

Kvalitet har många ansikten. Vi tar hand om var och ett. Vårt fokus ligger alltid på att våra kunder ska bli nöjda.

Ett absolut måste för våra produkter är: Innovation. Enkel drift. Bra pris. Därför arbetar vi dels tillsammans med en industridesigner som utformar och förverkligar alla produktlinjer direkt hos oss. Dels bidrar våra mångåriga medarbetare med stor teknisk erfarenhet och yrkeskompetens.

Mycket stolta är vi över: Regionalitet. Varaktighet. Hög kvalitet

För "Made in Germany" står för hög värdefasthet och kvalitet. I vårt eget företag i den tyska delstaten Baden-Württemberg tillverkar vi sväng- och fräsdelar på datastyrda maskiner och utför finbearbetningen av gjutdelar. Den avslutande kvalitetskontrollen genomförs även den i vårt eget företag. Vår service innefattar naturligtvis slutmontering av alla produkter.

Det finns följande fördel: i och med att vi producerar i vårt eget företag har vi korta transportsträckor och minskar därmed utsläppen av CO2.